எந்தவொரு வளரும் நாடும் அதன் இளைஞர்களின் எதிர்காலம்தான் முக்கிய அக்கறை.

எந்தவொரு வளரும் நாடும் அதன் இளைஞர்களின் எதிர்காலம்தான் முக்கிய அக்கறை.

எந்தவொரு வளரும் நாடும் அதன் இளைஞர்களின் எதிர்காலம்தான் முக்கிய அக்கறை.

வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை எதிர்த்துப் போராட, நமது இளைஞர்களை டிஜிட்டல் திற ன்களுடன் தயார்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் NSUI தலைவர் ஸ்ரீமான் ராமச்சந்திர ராஜா.

சென்னை, ஜூலை 2022: எந்தவொரு வளரும் நாடும் அதன் இளைஞர்களின் எதிர்கா லம் தான் முக்கிய அக்கறை. ஒரு நபர் தனது வாழ்க்கையில் எடுக்கும் மிக முக்கியமான தேர் வு, வாழ்க்கைக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு ஒரு தொழிலை முடித்துக்கொள்வது, சிந்திக்க பல புதிய சவால்களை எழுப்பியுள்ளது மற்றும் இந்திய வேலை சந்தையை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது.

தற்போதைய தொற்றுநோயால் சுமார் 12.2 கோடி இந்தியர்கள் வேலை இழந்துள்ளதாகவு ம், கிட்டத்தட்ட 1.2 லட்சம் வணிகங்கள் தங்கள் கதவுகளை மூடுவதற்கும் காரணமாக இரு ப்பதாக ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது. 12.2 கோடி ஊழியர்களில், சுமார் 60,000 பேர் இளைஞர்க ள், புதிதாகப் பணியமர்த்தப்பட்டவர்களில் பலர் ஏற்கனவே தங்கள் பதவிகளை இழந்துள் ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் மாணவர் பிரிவின் மாநிலத் தலைவர் ஸ்ரீமான் ராமச்சந்திர ராஜா கூறுகையில், “இளம் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை செய்யும் போது டிஜிட்டல் திறன்கள் மிகவும் நடைமுறை விருப்பமாக மாறியுள்ளன. 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் கோவிட்-19 தொற்று தேசத்தை முந்தியபோது டிஜிட்டல் திறன்களின் தே வை கணிசமாக அதிகரித்தது.

“2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 666 மில்லியன் பயனர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள், இந் தியா உலகின் இரண்டாவது பெரிய இணைய பயனர் மக்கள்தொகையைக் கொண்டுள்ள து. எனவே, வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்குத் தேவையான டிஜிட்டல் திறன்களை நமது இளைஞர்களுக்கு வழங்குவது மிகவும் அவசியமாகும். அவர் முடிக்கிறார்.