தி.மு.க ஆட்சியில் சென்னை சங்கமம்’ நிகழ்ச்சி நடத்தியதைப் போல தூத்துக்குடியில் வ ரும் 7 முதல் 10-ம் தேதி வரை .

தி.மு.க ஆட்சியில் சென்னை சங்கமம்’ நிகழ்ச்சி நடத்தியதைப் போல தூத்துக்குடியில் வ ரும் 7 முதல் 10-ம் தேதி வரை .

தி.மு.க ஆட்சியில் சென்னை சங்கமம்’ நிகழ்ச்சி நடத்தியதைப் போல தூத்துக்குடியில் வ ரும் 7 முதல் 10-ம் தேதி வரை .

தி.மு.க ஆட்சியில் சென்னை சங்கமம்’ நிகழ்ச்சி நடத்தியதைப் போல தூத்துக்குடியில் வ ரும் 7 முதல் 10-ம் தேதி வரை ‘நெய்தல் திருவிழா’ நடத்தப்படவிருக்கிறது. மாவட்ட நிர்வா கத்துடன் சில தனியார் நிறுவனங்களும் இணைந்து இந்த விழாவை நடத்தப் போகிறார் கள். “இந்த நிகழ்ச்சியைப் பற்றி எல்லா மாவட்டத்துலயும் சிறப்பாப் பேசணும். அந்த அள வுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் சிறப்பா இருக்கணும்” என்று கலெக்டரை நேரில் அழைத்து உத்தரவிட்டிருக்கிறார் கனிமொழி எம்.பி.