நான் லீனியர் முறையில் ஒரே ஷாட் மூலம் திரைப்படத்தை இயக்கிய இயக்குனரை குறித்து மற்றும் இந்த  திரைபடத்தில் தனுடைய கதா பாத்திரம் பட்டிரியும்

நான் லீனியர் முறையில் ஒரே ஷாட் மூலம் திரைப்படத்தை இயக்கிய இயக்குனரை குறித்து மற்றும் இந்த  திரைபடத்தில் தனுடைய கதா பாத்திரம் பட்டிரியும்

நான் லீனியர் முறையில் ஒரே ஷாட் மூலம் திரைப்படத்தை இயக்கிய இயக்குனரை குறித்து மற்றும் இந்த  திரைபடத்தில் தனுடைய கதா பாத்திரம் பட்டிரியும்

நான் லீனியர் முறையில் ஒரே ஷாட் மூலம் திரைப்படத்தை இயக்கிய இயக்குனரை கு றித்து மற்றும் இந்த  திரைபடத்தில் தனுடைய கதா பாத்திரம் குறித்து இந்த காணொ ளியில் பகிர்ந்து கொள்கிறார்நடிகர ஷிவ பாண்டியன் என் முதல் முதல் படத்திலேயே  என க்காக நடித்துக் காண்பித்த இரவின் நிழல் திரைப்படத்தின்  இயக்குநர் பார்த் தி பன் முதல் முறையாக முதல் படத்திலேயே  எல்லாவற்றையும் அவிழ்த்து காட்டி நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளா கதாபாத்திரம் தான் முதல் முறையாக வாய் திறந்த நடிகர்  ஷிவ பாண்டியன்    நேர்காணல்  காதல கூட Miss பண்ணுங்க; இரவின் நிழல் இந்த படத்தை பண்ணிராதீங்க